Yvonne van Delft | Gemeente Leiden

Een kennismaking met Economie071. 

De Leidse regio kent veel organisaties die in contact staan met ondernemers. Vanuit SPARK vinden we het belangrijk elkaar goed te kennen, zodat we elkaar kunnen versterken. Eén van die organisaties is Economie071. Wethouder Yvonne van Delft vervult hiervoor de rol van voorzitter en vertelt ons meer over deze organisatie. 

Vanuit mijn rol als wethouder Werk, Inkomen, Welzijn, Economie & Cultuur van de gemeente Leiden, ben ik ook voorzitter van de economische samenwerking in de Leidse regio. Onder de naam Economie071 voert deze stichting projecten uit die de regionale economie versterken. Het is een samenwerking van overheden, ondernemersverenigingen, onderwijs- en kennisinstellingen. Kenmerk van de samenwerking is dat partijen vooral zaken met elkaar oppakken en uitvoeren. Het concreet doen staat centraal. 

Economie071 werkt momenteel aan een aantal thema’s. Het gaat om Human Capital (aansluiting onderwijs op de arbeidsmarkt), digitalisering en jong ondernemerschap. Concrete projecten vanuit deze thema’s zijn Stagepact071, het mkb-initiatief ‘Laat digitalisering voor je werken’ en het stimuleren van circulaire economie door het netwerk op dat onderwerp bij elkaar te brengen. Daarnaast zijn er langlopende projecten zoals de regionale retailvisie en de strategie bedrijventerreinen. We delen verder veel kennis over de stand van zaken van de regionale economie via Index071. 

Maatschappelijk bewust ondernemen is bij Economie071 geen apart speerpunt, omdat andere organisaties zich daar al op richten. Wij hebben via onze projecten wel veel contact met bedrijven. Als we vanuit die community raakvlakken zien met andere initiatieven of organisaties, dan maken we graag de verbinding. Zo organiseren we bijeenkomsten rondom onze projecten, maar ook om het netwerk van ondernemers te versterken. Voor dat laatste organiseren we netwerkbijeenkomsten onder de naam ‘Ondernemen in 071’. Tijdens die bijeenkomsten wisselen we kennis en inspiratie uit en kan men elkaar op de schaal van de Leidse regio ontmoeten. Ook SPARK is daarbij van harte welkom.