Frequently Asked Questions

Frequently Asked Questions

Vragen over Sociaal ondernemerschap

Sociaal ondernemerschap is het gebruik van ondernemerschapsprincipes om sociaal of maatschappelijke problemen op te lossen.
Sociaal ondernemerschap richt zich op het creëren van een positief maatschappelijk impact, in plaats van alleen gericht te zijn op winstmaximalisatie. Dit kan gedaan worden door bijvoorbeeld het integreren van sociaal of milieudoelstellingen in bedrijfsstrategieën, of het opzetten van een sociaal ondernemingsproject naast het hoofdbusiness.

Sociaal ondernemerschap kan bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzamere samenleving en kan ook bedrijven helpen bij het versterken van hun reputatie en het aantrekken van getalenteerde werknemers.

SPARK organiseert regelmatig in samenwerking met PLNT een training die gericht is op impact ondernemerschap. Meer informatie over workshops en trainingen vind je hier.

Social Return betekent letterlijk ‘iets teruggeven aan de samenleving’ en is net als duurzaam inkopen onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Betekenis:
SROI is het opnemen van sociaal voorwaarden in subsidies en inkoop- of aanbestedingstrajecten met als doel dat de investering die de gemeente doet, een sociale winst oplevert voor mensen met (grotere) afstand tot de arbeidsmarkt. Contractpartners leveren op deze manier een bijdrage aan de werkgelegenheid in de betreffende gemeente.

Meer informatie over SROI is te vinden op het Werkgeversservicepunt Holland Rijnland.

Vragen over mensen met "afstand tot de arbeidsmarkt"

De meeste mensen kennen de term “afstand tot de arbeidsmarkt”. Het is echter de vraag of de werknemer de afstand tot de arbeidsmarkt heeft of de werkgever? Moet de werkgever niet verder zoeken dan het schaap met de zes poten? Moet de werkgever niet kijken naar wat voor talent een persoon heeft en naar wat hij/zij wel kan in plaats van niet kan? Zouden we het personen met extra ondersteuning/hulp kunnen gaan noemen?

Aangezien de gangbare term voor het aannemen van een persoon die extra ondersteuning nodig heeft nog altijd afstand tot de arbeidsmarkt noemen, hanteren we deze term in de teksten maar plaatsen we het tussen ” “.

Iemand wordt als “afstand tot de arbeidsmarkt “beschouwd wanneer deze persoon door verschillende redenen minder goed in staat is om betaald werk te vinden en/of te behouden dan de gemiddelde werkzoekende. Deze redenen kunnen variëren van een lichamelijke of psychische beperking tot onvoldoende opleiding, werkervaring of taalvaardigheid. Ook mensen die langdurig werkloos zijn of een grote “afstand hebben tot de arbeidsmarkt” vallen hieronder. Het kan dus per persoon verschillen wanneer iemand als iemand met “afstand tot de arbeidsmarkt” wordt beschouwd en dit kan afhangen van verschillende factoren.

Het aannemen van iemand met een “afstand tot de arbeidsmarkt” kan verschillende voordelen opleveren, zowel voor de werknemer als voor de werkgever en de samenleving als geheel. Enkele voorbeelden zijn:

 1. Diversiteit en inclusie: Het aannemen van werknemers met verschillende achtergronden, ervaringen en vaardigheden kan de diversiteit en inclusie binnen een organisatie vergroten.

 2. Verbeterde bedrijfscultuur: Het aannemen van werknemers met een “afstand tot de arbeidsmarkt” kan bijdragen aan een positieve bedrijfscultuur en het gevoel van maatschappelijke betrokkenheid versterken.

 3. Hogere productiviteit: Mensen met een “afstand tot de arbeidsmarkt” hebben vaak specifieke vaardigheden en kwaliteiten die kunnen bijdragen aan een hogere productiviteit op de werkvloer.

 4. Maatschappelijk verantwoord ondernemen: Het aannemen van werknemers met een “afstand tot de arbeidsmarkt” kan bijdragen aan een positief imago van het bedrijf en de maatschappelijke betrokkenheid van het bedrijf versterken.

 5. Het betekent veel voor de werknemer (zie volgend item)

Het weer aan het werk gaan heeft veel positieve invloeden op verschillende aspecten van het leven van de werknemer en kan bijdragen aan een verbeterde kwaliteit van leven, zoals:

 1. Verbetering financiële draagkracht: Het hebben van werk betekent dat de werknemer een regelmatig inkomen heeft en financieel onafhankelijker kan zijn.

 2. Sociale inclusie: Werk biedt de werknemer de kans om deel te nemen aan de samenleving, nieuwe mensen te ontmoeten en sociale contacten op te bouwen.

 3. Zelfvertrouwen: Het werken aan taken en het bijdragen aan de productiviteit van het bedrijf kan het zelfvertrouwen van de werknemer vergroten.

 4. Ontwikkeling van vaardigheden: Werk kan de werknemer de kans bieden om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en bestaande vaardigheden te verbeteren.

 5. Zingeving: Het hebben van werk kan de werknemer een gevoel van zingeving en voldoening geven door bij te dragen aan de maatschappij en het gevoel te hebben dat hij of zij een waardevolle bijdrage levert aan de organisatie.

Het aannemen van personeel met “afstand tot de arbeidsmarkt” kan een waardevolle investering zijn voor een bedrijf. Hier zijn enkele belangrijke aspecten om rekening mee te houden:

 1. Werving: Het werven van personeel met “afstand tot de arbeidsmarkt” kan anders zijn dan de traditionele wervingsprocessen. Het is raadzaam om contact op te nemen met het Werkgeverservicepunt Holland Rijnland voor advies.

 2. Selectie: Het selectieproces moet worden aangepast aan de doelgroep. Het is belangrijk om te kijken naar wat de persoon wel kan en niet naar wat hij of zij niet kan. Daarnaast is het belangrijk om te letten op de mate van begeleiding die nodig is en of het bedrijf daarvoor voldoende middelen heeft.

 3. Begeleiding: Het is belangrijk om de nieuwe medewerker(s) goed te begeleiden en te zorgen voor voldoende coaching en ondersteuning op de werkvloer. Het is vaak nodig om aanpassingen te doen aan de werkomgeving, zodat deze geschikt is voor de nieuwe medewerker(s).

 4. Financiële regelingen: Er zijn verschillende financiële regelingen beschikbaar voor werkgevers die personeel met “afstand tot de arbeidsmarkt” aannemen, zoals loonkostensubsidies en no-risk polissen. Het is belangrijk om hier goed van op de hoogte te zijn en te kijken welke regelingen passen bij de organisatie en de doelgroep. Het  Werkgeverservicepunt Holland Rijnland kan alles vertellen over de financiële mogelijkheden.

 5. Maatschappelijk verantwoord ondernemen: Het aannemen van personeel met “afstand tot de arbeidsmarkt” past goed binnen de visie van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het kan bijdragen aan een positief imago van het bedrijf en aan de sociale cohesie in de samenleving.

Het aannemen van personeel met “afstand tot de arbeidsmarkt” kan een waardevolle investering zijn voor een bedrijf. Hier zijn enkele belangrijke aspecten om rekening mee te houden:

 1. Werving: Het werven van personeel met “afstand tot de arbeidsmarkt” kan anders zijn dan de traditionele wervingsprocessen. Het is raadzaam om contact op te nemen met het Werkgeversservicepunt Holland Rijnland voor advies.

 2. Selectie: Het selectieproces moet worden aangepast aan de doelgroep. Het is belangrijk om te kijken naar wat de persoon wel kan en niet naar wat hij of zij niet kan. Daarnaast is het belangrijk om te letten op de mate van begeleiding die nodig is en of het bedrijf daarvoor voldoende middelen heeft.

 3. Begeleiding: Het is belangrijk om de nieuwe medewerker(s) goed te begeleiden en te zorgen voor voldoende coaching en ondersteuning op de werkvloer. Het is vaak nodig om aanpassingen te doen aan de werkomgeving, zodat deze geschikt is voor de nieuwe medewerker(s).

 4. Financiële regelingen: Er zijn verschillende financiële regelingen beschikbaar voor werkgevers die personeel met “afstand tot de arbeidsmarkt” aannemen, zoals loonkostensubsidies en no-risk polissen. Het is belangrijk om hier goed van op de hoogte te zijn en te kijken welke regelingen passen bij de organisatie en de doelgroep. Het  Werkgeversservicepunt Holland Rijnland kan alles vertellen over de financiële mogelijkheden.

 5. Maatschappelijk verantwoord ondernemen: Het aannemen van personeel met “afstand tot de arbeidsmarkt” past goed binnen de visie van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het kan bijdragen aan een positief imago van het bedrijf en aan de sociale cohesie in de samenleving.

Er zijn verschillende regelingen en subsidies beschikbaar in Nederland om werkgevers te stimuleren mensen met een “afstand tot de arbeidsmarkt” aan te nemen. Hieronder staan enkele van de belangrijkste regelingen:

 1. Loonkostensubsidie: Dit is een subsidie die werkgevers kunnen aanvragen om een deel van de loonkosten van werknemers met een arbeidsbeperking te compenseren. Deze regeling heet de Loonkostensubsidie en kan worden aangevraagd bij het UWV.

 2. No-riskpolis: Werkgevers die iemand met een arbeidsbeperking in dienst nemen, kunnen gebruik maken van de no-riskpolis. Dit houdt in dat de werkgever bij ziekte van de werknemer geen financieel risico loopt. De no-riskpolis kan worden aangevraagd bij het UWV.

 3. Proefplaatsing: Werkgevers kunnen gebruik maken van een proefplaatsing om te kijken of een werknemer met een arbeidsbeperking geschikt is voor een bepaalde functie. Tijdens de proefplaatsing kan de werkgever kijken of de werknemer geschikt is en of de werkzaamheden passend zijn. Een proefplaatsing duurt maximaal twee maanden.

 4. Jobcoaching: Werkgevers kunnen ook gebruik maken van jobcoaching om werknemers met een arbeidsbeperking te begeleiden en ondersteunen op de werkvloer. Jobcoaching kan worden aangevraagd bij het UWV.

 5. Subsidieregeling praktijkleren: Werkgevers die een leerwerkplek aanbieden aan een student met een beperking, kunnen aanspraak maken op de subsidieregeling praktijkleren. Hiermee kunnen werkgevers een tegemoetkoming krijgen in de kosten van de begeleiding van de student.

 6. Participatiewet: Sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 hebben werkgevers ook een wettelijke verplichting om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Deze wet is bedoeld om de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking te vergroten.

Dit zijn enkele van de belangrijkste regelingen die werkgevers kunnen gebruiken om mensen met een “afstand tot de arbeidsmarkt” aan te nemen in Nederland. Er zijn nog andere regelingen en subsidies beschikbaar, afhankelijk van de specifieke situatie van de werknemer en de werkgever. Neem hiervoor contact op met het Werkgeversservicepunt Holland Rijnland.

Werkgeversservicepunt Holland Rijnland Werkgeversservicepunt Holland Rijnland (WSP HR) ondersteunt werkgevers bij het vinden, plaatsen, behouden & ontwikkelen van medewerkers. Werkzoekenden zoeken via UWV en de sociaal ontwikkelbedrijven DZB Leiden, Rijnvicus en Provalu naar een mooi dienstverband en komen zo bij WSP HR in beeld. Vaak is matchen een kwestie van maatwerk. De vragen van werkgevers en de competenties van werkzoekenden staan centraal. Jobcoaching en nazorg wordt geregeld ingezet om de duurzame inzet van werkzoekenden te stimuleren.

Ook voor informatie over subsidies of regelingen, en voor advies over het invullen van de Banenafspraak of Social Return, kunnen werkgevers bij WSP HR terecht.

WSP HR is in arbeidsmarktregio Holland Rijnland hét regionale samenwerkingsverband tussen UWV, gemeenten, en bovengenoemde sociaal ontwikkelbedrijven. WSP HR bundelt voor werkgevers de krachten van deze organisaties in 1 loket. Daarachter staan contactpersonen in 7 brancheteams klaar, om personele vraagstukken van werkgevers met kennis van arbeidsmarkt & branches kosteloos op te pakken.

☎ 085-4000029 | 📧 | 🌐 www.wsphollandrijnland.nl

Volg ons op: · LinkedIn · YouTube

Vragen voor de gemeente

De gemeente Leiden heeft vele initiatieven en plannen. Op deze webpagina vind je een overzicht hiervan. Heb je een vraag over ondernemen, kan je contact opnemen met de account manager van de gemeente Leiden. Per wijk is een account manager beschikbaar, een overzicht hiervan is hier te vinden.

Mensen in een bijstands- of uitkeringssituatie zijn niet gratis. Het is fijn als je hen wilt inzetten om te re-integreren. Neem hiervoor contact op met het Werkgeversservicepunt.

De gemeente koopt goederen en diensten in via de inkoopregels die voor overheden gelden. Soms betekent dit dat er een aanbestedingsprocedure noodzakelijk is, op andere momenten heeft de gemeente meer vrijheid om keuzes te maken in het inkoopproces. De gemeente juicht de wijze van ondernemen toe zoals de ondernemers op het Kopen met Impact platform dit doen en stimuleert andere bedrijven dit voorbeeld volgen. Wanneer de inkoopvraag zich ervoor leent worden impact ondernemers benaderd voor een offerte aanvraag.