Medewerkersvrijwilligerswerk

Medewerkersvrijwilligerswerk

Wat is medewerkersvrijwilligerswerk?

Bij medewerkersvrijwilligerswerk verrichten medewerkers van een bedrijf vrijwilligerswerk voor een non-profitorganisatie of een gemeenschapsproject. Het is een manier voor bedrijven om hun betrokkenheid bij de samenleving te tonen en hun medewerkers te stimuleren om actief bij te dragen aan de gemeenschap.

Medewerkersvrijwilligerswerk kan variëren van eenmalige evenementen tot langdurige betrokkenheid bij een organisatie of project. Het kan plaatsvinden tijdens werktijden, of het kan worden aangemoedigd in de vrije tijd van de medewerkers. Medewerkers kunnen individueel of als een team deelnemen, afhankelijk van de doelen van het bedrijf.

Waarom medewerkersvrijwilligerswerk?
Werknemers die onder werktijd vrijwilligerswerk verrichten voelen zich meer betrokken bij de onderneming. Ze zijn trots op hun bedrijf, omdat het goede doelen steunt en daardoor minder snel geneigd om van werkgever te veranderen.

Anderen redenen zijn:
– Betrokkenheid bij de gemeenschap: Door als medewerker vrijwilligerswerk te doen, kan je de betrokkenheid bij de gemeenschap tonen en laten zien dat het bedrijf niet alleen geïnteresseerd is in winst maken, maar ook bijdraagt aan de samenleving.

– Versterken van teamgeest: Vrijwilligerswerk kan een geweldige manier zijn om de teamgeest te versterken. Het werken aan een gemeenschappelijk doel buiten het werk kan de teamleden dichter bij elkaar brengen en de samenwerking verbeteren.

– Ontwikkelen van vaardigheden: Vrijwilligerswerk kan ook helpen bij het ontwikkelen van vaardigheden die nuttig kunnen zijn op het werk, zoals leiderschap, organisatie, communicatie en probleemoplossing.

– Verbetering van de moraal: Het gevoel hebben dat je bijdraagt aan iets dat groter is dan jezelf kan een positieve invloed hebben op de moraal en het welzijn van medewerkers. Dit kan op zijn beurt leiden tot een hogere betrokkenheid bij het werk en een hogere tevredenheid van de medewerkers.

– Versterken van het imago van het bedrijf: Door vrijwilligerswerk te doen, kan het bedrijf een positief imago opbouwen in de gemeenschap en kan het helpen bij het aantrekken en behouden van talentvolle werknemers.

Kortom, medewerkersvrijwilligerswerk kan vele voordelen hebben voor zowel de medewerkers als het bedrijf zelf. Het kan bijdragen aan een positieve werkcultuur en het imago van het bedrijf verbeteren, terwijl het ook bijdraagt aan het algemeen belang van de samenleving.

Hoe begin je?

Hier zijn enkele stappen die je kunt volgen om medewerkersvrijwilligerswerk te starten:

  1. Identificeer jouw doelstellingen: Bepaal waarom je medewerkersvrijwilligerswerk wilt starten en wat je hoopt te bereiken. Wil je bijvoorbeeld de betrokkenheid van jouw medewerkers vergroten, jouw gemeenschap ondersteunen of jouw bedrijfsimago verbeteren? Het is belangrijk om duidelijke doelstellingen te hebben voordat je begint.

  2. Creëer een plan: Maak een plan voor de medewerkersvrijwilligerswerk. Dit omvat het kiezen van een vrijwilligersproject of -organisatie, het bepalen van de timing en frequentie van het vrijwilligerswerk en het bepalen van de vereiste middelen en ondersteuning. Ga het gesprek aan met de maatschappelijke organisatie over hun behoefte en verwachtingen, definieer het succes en stel communicatie afspraken (vast contactpersoon, draaiboek) vast.

3. Communiceer met de medewerkers: Leg de plannen uit aan de medewerkers en vraag om hun input en ideeën. Dit kan helpen om het draagvlak en de betrokkenheid van de medewerkers te vergroten. Stel ambassadeurs aan voor het project die binnen de organisatie medewerkers enthousiast maken en ze betrekken.

4. Maak het vrijwilligerswerk toegankelijk:  Zorg ervoor dat de vrijwilligersactiviteit geschikt is voor alle niveaus van vaardigheden en interesses.

5. Ondersteun de medewerkers: Zorg voor de nodige middelen, training en ondersteuning om de medewerkers te helpen bij hun vrijwilligerswerk. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat je de vereiste tools en materialen ter beschikking stelt, of dat de ervaren vrijwilligers inschakelt om de medewerkers te begeleiden.

6. Meet het succes: Meet het succes van het medewerkersvrijwilligerswerk door de prestaties en resultaten te evalueren en feedback van de medewerkers te verzamelen. Dit kan helpen om de plannen en doelstellingen voor de toekomst te verbeteren.

Het starten van medewerkersvrijwilligerswerk kan een geweldige manier zijn om de medewerkers te motiveren en het bedrijf te laten bijdragen aan de gemeenschap. Het is belangrijk om de doelstellingen en plannen duidelijk te communiceren, het vrijwilligerswerk toegankelijk te maken voor uw medewerkers en hen te ondersteunen bij hun vrijwilligerswerk.

Meer informatie over hoe je een medewerkersvrijwilligers programma kan opzetten, vind je in de playbook Toolkit voor transformerend medewerkersvrijwilligerswerk van Good Busy. Vraag het hier aan.

SPARK helpt bedrijven impact te maken voor een sociale Leidse regio via doelgerichte vrijwilligersprojecten. Ben je geïnteresseerd, heb je vragen of ben je op zoek naar een project met specifieke kenmerken die bij je bedrijf passen? Neem contact op via contact@sparkleiden.nl