Margreet Houdijk en Erica Zwaan | Walk & Talk

Wie zijn jullie en wat doen jullie?

Wij zijn Margreet Houdijk en Erica Zwaan, en bieden met Walk&Talk Women trainingen interculturele sensitiviteit voor professionals en vrijwilligers die in hun dagelijks werk te maken hebben met mensen met een andere culturele achtergrond. We hebben het dan over hoe culturele waarden van invloed zijn op je denken, voelen en handelen; over je eigen culturele vanzelfsprekendheden en aannames, en over welke vaardigheden je kunt inzetten bij interculturele communicatie.  Daarnaast verzorgen we empowermenttrajecten voor mensen met een migratieachtergrond die om allerlei redenen onvoldoende tot hun recht komen in de Nederlandse samenleving. Dit kan zijn omdat ze het moeilijk vinden het heft weer in eigen hand te nemen, ze eenzaam zijn, tegenslagen hebben gehad, de taal niet voldoende beheersen of aanlopen tegen culturele verschillen. Walk&Talk Women biedt een steuntje in de rug bij bv het instromen naar de arbeidsmarkt, vrijwilligerswerk of een opleiding. Wij werken met taalinstituten, gemeentelijke instellingen en organisaties voor zorg en welzijn.

Wat maakt Walk&Talk Women Leiden bijzonder? 

Wij geloven in een inclusieve samenleving, waarin verbinding voorop staat: zoeken naar de overeenkomsten en benutten van de verschillen. Onze ervaring in de ontwikkelingssamenwerking en het werken met mensen met een migratieachtergrond heeft ons geleerd dat mensen en culturen veelal dezelfde waarden delen, maar verschillen in normen. Wij willen mensen hiervan bewust maken, hen door een andere bril laten kijken, waardoor wederzijds begrip wordt vergroot en daarmee de communicatie en samenwerking beter verloopt. In onze trainingen maken we gebruik van voorbeelden uit eigen praktijk en passen we onze specialisaties in coaching, systeemtherapie en beeldende therapie toe.

Wie/wat zijn jullie inspiratiebronnen? 

Onze belangrijkste inspiratiebron zijn de vrouwengroepen waarmee wij wereldwijd gewerkt hebben. Groepen en individuen die onder moeilijke omstandigheden een bijdrage leveren aan de oplossing van conflicten en geweld in hun samenlevingen. De kracht en weerbaarheid van deze vrouwen en de wens en het vermogen om, over de verschillen heen, elkaar te vinden in een gedeeld doel en een gedeelde agenda, is voor ons een groot voorbeeld. 

Wat doen jullie aan maatschappelijk bewust ondernemen?

Walk&Talk Women draagt bij aan een inclusieve en diverse samenleving: omarmen van verschillen, kijken, denken en handelen zonder oordeel, zicht geven op nieuwe oplossingen voor complexe uitdagingen in onze samenleving. 

Welke tips hebben jullie voor organisaties die (meer) aan maatschappelijk bewust ondernemen willen doen?

Stel jezelf eens de vraag: ‘Door welke bril kijk ik eigenlijk? Vanuit welk idee over mijzelf en over mijn cultuur kijk ik naar jou? En in hoeverre bepaalt deze bril mijn houding en communicatie ten opzichte van jou?’  Een leuke manier om hier achter te komen is door het Identiteitsspel te spelen, met je team of collega’s uit andere organisaties. Meer weten? Neem gerust contact met ons op. https://www.walkandtalkwomen.nl/