Het platform voor maatschappelijk ondernemen

Home

Wij zijn Spark

Ondernemen is kansen creëren. Kansen geven en kansen krijgen. SPARK gelooft dat iedereen een positieve bijdrage kan leveren aan de samenleving. Door te inspireren en  faciliteren van ondernemen met Impact. Dit is alles wat mensen ondernemen voor een positieve impact op mens, maatschappij en milieu. Hierbij richten wij ons op bedrijven, sociaal ondernemers en maatschappelijke organisaties. SPARK kan je onder andere ondersteunen met:

  • het ontwikkelen van een werknemersvrijwilligersbeleid en bijbehorende vrijwilligersprojecten
  • hoe je mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kan inzetten
  • het opzetten of veranderen naar een sociaal ondernemerschap
  • alle vragen omtrent sociaal ondernemerschap
  • producten & diensten die maatschappelijke organisaties vragen
  • inspiratie en trainingen

Zo maken we gezamenlijk het verschil in de Leidse regio!

Wij geloven in een samenleving waar iedereen een positieve bijdrage aan kan leveren.

Wat we doen

SPARK faciliteert ondernemen met Impact. Door te inspireren, faciliteren, begeleiden en verbinden over ondernemen met Impact. Wij laten organisaties zien wat maatschappelijk ondernemen betekent voor organisaties en de (lokale) maatschappij.

We inspireren onze partners tijdens evenementen en bijeenkomsten en dagen ze uit na te denken over hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving.

Wij faciliteren organisaties in hun reis naar maatschappelijk ondernemen en maatschappelijke initiatieven.

We begeleiden onze partners bij het creëren van sociale- en werkervaringsplekken, maatschappelijke bijdrages en subsidietrajecten.

Wij helpen organisaties op weg met maatschappelijk  ondernemen door de juiste organisaties aan elkaar te verbinden. SPARK is de spin in het web en heeft de contacten met de relevante organisaties.