Het platform voor maatschappelijk ondernemen

Home

SPARK Leiden stopt per 1 augustus 2023

Beste bezoeker van onze website,

Na 7 jaar met veel inzet aan de slag te zijn geweest in de Leidse regio, beëindigen wij onze activiteiten per 1 augustus 2023. Geen makkelijke stap. SPARK wil het maatschappelijk betrokken ondernemen stimuleren en gelooft hierin. We merken echter dat we onvoldoende het verschil hierin kunnen maken. Onze initiatieven en activiteiten leveren niet de resultaten op die wij ons ten doel hebben gesteld. Aan de andere kant gebeurt er al veel in onze regio op sociaal maatschappelijk vlak. We zien mooie initiatieven ontstaan, genomen door maatschappelijk betrokken organisaties en ondernemers. Daar zijn we hartstikke blij mee! Het betekent ook dat we in deze hoek minder toegevoegde waarde kunnen leveren dan wij dachten dat nodig was. 

Terugkijken met trots
We kijken met trots op de afgelopen jaren terug. Naar alle ontstane samenwerkingen, naar de matches die gemaakt zijn op ons Beursplein, naar de workshops, de “Broodjes Inspiratie”, onze website boordevol informatie enz. We geloven dat we een “vonkje” hebben laten ontstaan om onze doelen en die van de Leidse ondernemers, bedrijven en maatschappelijke organisaties nog meer op de voorgrond te krijgen. We hopen van harte dat bedrijven, sociaal ondernemers en maatschappelijke organisaties geïnspireerd zijn geraakt om maatschappelijk betrokken ondernemen te (blijven) omarmen en stevig te verankeren in hun doen en laten. Juist door elkaar te vinden, van elkaar te leren en samen te werken, ontstaan nieuwe kansen en mogelijkheden die goed zijn voor mens, maatschappij en milieu!

Speciale dank 
Dank aan alle founders, betalende relaties, Fonds1818, het Oranje Fonds, leidse ondernemers, maatschappelijke partijen en in het bijzonder ook de Gemeente Leiden. SPARK kon haar activiteiten niet uitvoeren zonder jullie steun en de fijne samenwerking!

Contact
De SPARK website blijft nog in de lucht, zeker tot eind van het jaar. Ook kun je nog contact opnemen via e-mail contact@sparkleiden.nl voor eventuele informatie. We geven echter geen inhoudelijke ondersteuning meer. 

Voor meer informatie, zie ook onze laatste nieuwsbrief.

Tenslotte
Wij zijn trots op de Leidse regio, de ondernemers, organisaties, bedrijven en alle activiteiten die vanuit maatschappelijke betrokkenheid worden ondernomen. Het is inspirerend om te zien wat er allemaal is gebeurd en welke mogelijkheden er nog voor ons liggen! We hebben er vertrouwen in dat jullie deze oppakken en dat we de komende jaren veel moois blijven zien. De bestuursleden en projectleiders van SPARK zijn allen op bepaalde manieren maatschappelijk betrokken. Vanuit onze stichting, organisatie, bedrijf of op persoonlijke titel. Dit blijven we vol overtuiging doen en daar zijn we ook nog steeds voor bereikbaar! 

Alle goeds en groet,

Team SPARK Leiden

Kirsten Zitman
k.zitman@buzzleiden.nl

Noëlle ter Woerds
n.ter.woerds@dzb.nl

Norbert Engels
n.engels@buzzleiden.nl

Eimert van der Vliet
ek.vandervliet@apek.nl

Roy Zitman
roy@plnt.nl

Wij geloven in een samenleving waar iedereen een positieve bijdrage aan kan leveren.

Wij zijn Spark

Ondernemen is kansen creëren. Kansen geven en kansen krijgen. SPARK gelooft dat iedereen een positieve bijdrage kan leveren aan de samenleving. Door te inspireren en  faciliteren van ondernemen met Impact. Dit is alles wat mensen ondernemen voor een positieve impact op mens, maatschappij en milieu. Hierbij richten wij ons op bedrijven, sociaal ondernemers en maatschappelijke organisaties. SPARK kan je onder andere ondersteunen met:

  • het ontwikkelen van een werknemersvrijwilligersbeleid en bijbehorende vrijwilligersprojecten
  • hoe je mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kan inzetten
  • het opzetten of veranderen naar een sociaal ondernemerschap
  • alle vragen omtrent sociaal ondernemerschap
  • producten & diensten die maatschappelijke organisaties vragen
  • inspiratie en trainingen

Zo maken we gezamenlijk het verschil in de Leidse regio!

Wij geloven in een samenleving waar iedereen een positieve bijdrage aan kan leveren.

Wat we doen

SPARK faciliteert ondernemen met Impact. Door te inspireren, faciliteren, begeleiden en verbinden over ondernemen met Impact. Wij laten organisaties zien wat maatschappelijk ondernemen betekent voor organisaties en de (lokale) maatschappij.

We inspireren onze partners tijdens evenementen en bijeenkomsten en dagen ze uit na te denken over hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving.

Wij faciliteren organisaties in hun reis naar maatschappelijk ondernemen en maatschappelijke initiatieven.

We begeleiden onze partners bij het creëren van sociale- en werkervaringsplekken, maatschappelijke bijdrages en subsidietrajecten.

Wij helpen organisaties op weg met maatschappelijk  ondernemen door de juiste organisaties aan elkaar te verbinden. SPARK is de spin in het web en heeft de contacten met de relevante organisaties.