Het nieuwe spark

Maatschappelijkbewust

Wat doet SPARK

Inspireren, adviseren,
begeleiden, verbinden

Contact

Heb je vragen aan
het nieuwe SPARK?

Wij geloven in een samenleving waar iedereen een positieve bijdrage aan kan leveren.

wat we doen

We inspireren onze partners tijdens evenementen en bijeenkomsten en dagen ze uit na te denken over hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving.

We adviseren onze partners en delen kennis via workshops en spreekuren.

We begeleiden onze partners bij het creëren van sociale- en werkervaringsplekken, maatschappelijke bijdrages en subsidietrajecten.

We matchen tussen behoeften in het sociale domein en ondersteuning van partners. Daarnaast vinden we het belangrijk dat onze partners ook partners van elkaar worden. Maak via deze link een profiel aan zodat we vraag en aanbod kunnen koppelen. Deze site integreren we binnenkort met de SPARK site.

We inspireren onze partners tijdens evenementen en bijeenkomsten en dagen ze uit na te denken over hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving.

We adviseren onze partners en delen kennis via workshops en spreekuren.

We begeleiden onze partners bij het creëren van sociale- en werkervaringsplekken, maatschappelijke bijdrages en subsidietrajecten.

We matchen tussen behoeften in het sociale domein en ondersteuning van partners.Daarnaast vinden we het belangrijk dat onze partners ook partners van elkaar worden.

Contact

heb je vragen aan het nieuwe spark?