Theo Versnel | Sesam Academie

Interview Theo Versnel-Sesam Academie

 

SPARK spreekt met Theo op een doordeweekse namiddag. Via Zoom kunnen we elkaar prima horen en zien. Eerst maar eens vragen wie Theo precies is en hoe zijn arbeidsverleden eruit ziet. Hij steekt direct van wal. Woonachtig in Koudekerk aan de Rijn en reeds langere tijd gepensioneerd. Is een voormalig consultant in het publieke en private domein en daarvoor een carrière in het management van profit en non profit organisaties. Eenmaal gepensioneerd start de zoektocht naar zinvol vrijwilligerswerk. Voor hem een geheel nieuwe wereld. Zijn oog valt op een advertentie van de SESAM academie die adviseurs zoekt. Aantrekkelijk, want dit biedt hem de mogelijkheid zijn beleidsmatige werk voort te zetten.

 

Over SESAM academie

Theo legt kort uit wat de SESAM academie is. Het is een maatschappelijk adviesbureau dat zonder winstoogmerk advies op maat levert aan kleinschalige organisaties (die vaak niet het budget hebben om een commerciële consultant in te huren). SESAM staat voor senioren en samenleving en is zo’n 18 jaar geleden in Nederland opgericht naar Amerikaans model. Achterliggende bedoeling was om (jong) gepensioneerden zinvol vrijwilligerswerk te laten doen, in het verlengde van hun expertise.

Er werken landelijk ca 80 adviseurs die veelal voorheen in het hogere management actief waren. Het zijn allen generalisten maar hebben vaak ook 1 of meerdere specialisaties. Ze zijn verdeeld over 6 regio’s. SESAM adviseert o.a. over strategie, marketing, organisatie, fondsenwerving en vrijwilligersmanagement. Hun dienstverlening is niet geheel gratis al zijn het vrijwilligers; wil je van hun diensten gebruik maken betaal je € 80 per dagdeel van 4 uur. Dit is bedoeld om de overheadkosten van de organisatie te kunnen dekken. Hun klanten zijn zeer divers; denk aan muziek- en sportverenigingen, musea, kringloopwinkels, burgerinitiatieven, patiëntenverenigingen etc.

Jaarlijks besteedt SESAM ca 1300 dagdelen aan adviezen.

 

Samenwerking met fondsen

SESAM werkt actief met enkele fondsen samen zoals Fonds 1818 en het Oranjefonds.

Als een organisatie financiering nodig heeft, kunnen Theo en zijn collegae de weg wijzen naar de diverse fondsen. De fondsen op hun beurt maken gebruik van SESAM academie als ze vinden dat organisaties die bij hen een financiering aanvragen, organisatorisch eerst steviger in de schoenen moeten staan. Dat geeft hen als financier extra zekerheid en natuurlijk is het ook voor de betreffende organisatie van meerwaarde. En zo snijdt het mes aan meerdere kanten.

 

Maatschappelijke betrokkenheid

Gevraagd naar de “maatschappelijk betrokken” kant van zijn vrijwilligerswerk ziet Theo 2 aanknopingspunten. Ten eerste dat door de dienstverlening van SESAM wordt geborgd dat stichtingen en verenigingen professioneler opereren en dat zo hun continuïteit wordt verstevigd. En dat is belangrijk. Daarnaast zoekt SESAM nadrukkelijk de samenwerking met jonge professionals. Deze zijn geen adviseurs maar zijn “verbonden” aan SESAM. De samenwerking zorgt niet alleen voor een frisse blik maar ook voor de noodzakelijke actuele kennis op tal van onderwerpen die weer nodig is voor de advisering. Als voorbeelden draagt Theo wetgeving, financiële constructies en natuurlijk social media en ICT aan. Hij vindt het van belang om deze kennis over en weer uit te wisselen, daar kan iedereen immers weer zijn voordeel mee doen.

 

Relatie met SPARK

Natuurlijk zijn we ook benieuwd hoe Theo de relatie ziet tussen SESAM en SPARK. Ook hier ziet Theo 2 invalshoeken. Hij is benieuwd naar de netwerken van SPARK en wil graag kennisuitwisseling stimuleren op het sociaal maatschappelijk vlak. Hij zal dan ook zeker de samenwerking op gaan zoeken. Daarnaast wil Theo het vrijwilligersmanagement stimuleren bij bedrijven en organisaties in de Leidse regio. Denk hierbij o.a. aan het werven, behouden en belonen van vrijwilligers. Vrijwilligers zijn immers zo belangrijk voor onze samenleving! Daar valt nog veel over te vertellen. En natuurlijk ook over corporate volunteering; vrijwilligers uit het bedrijfsleven die met regelmaat en onder werktijd vrijwilligerswerk verrichten. Een mooie ontmoeting tussen profit en non profit! Een visie die steeds meer HR gedachtengoed aan het worden is. Bedrijven moeten zich immers steeds meer van hun maatschappelijk betrokken kant laten zien.

 

Wil je meer weten over de SESAM academie of met Theo in contact komen?

Neem contact op via: theo.versnel@gmail.com of 06-53511030.

Zie ook www.sesamacademie.nl.