Cindy Voorn | Het Warenhuis

Wie ben je en wat doe je?

Ik ben Cindy Voorn en ik ben HR manager bij Stichting Kringloopbedrijf Het Warenhuis. Dat houdt in dat ik de zorg heb voor meer dan 130 medewerkers waarvan zo’n100 een blijvende of tijdelijke afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

Wat is bijzonder aan Het Warenhuis?

Het Warenhuis zamelt jaarlijks 2,5 miljoen kilo goederen in die anders rechtstreeks in verbrandingsoven zouden verdwijnen. De goederen verkopen we in onze winkels of als grondstof aan bedrijven. Een deel van de grondstoffen gebruiken we zelf om nieuwe producten van te maken. Deze enorme klus wordt grotendeels geklaard door mensen die er elke dag voor kiezen om mee te doen.

Wat ik bijzonder vind aan Het Warenhuis is de balans tussen een ‘echt’ bedrijf runnen, zonder subsidies, terwijl we toch ingesteld zijn op de individuele behoeften en wensen van de medewerkers. Door het bieden van werk en begeleiding op de werkvloer zorgen we ervoor dat zij kunnen groeien en ontwikkelen.

Waar ben je zakelijk gezien trots op?

Ik ben trots op het groeiproces dat Het Warenhuis heeft doorgemaakt en waarin ik een rol heb mogen spelen. Vóór 2016 waren wij onderdeel van de gemeente en werkten er 60 mensen; deels ambtenaar, deels gedetacheerd via re-integratiebedrijf DZB en een handjevol vrijwilligers. Na de verzelfstandiging zijn wij direct de boer op gegaan om ons voor te stellen bij sociale organisaties. Onbekend maakt onbemind en ik heb veel wantrouwen en vooroordelen moeten wegnemen, maar het is gelukt en nu wordt Het Warenhuis door velen gezien als betrouwbare en sociale partner.

Wat doen jullie aan maatschappelijk bewust ondernemen?

Het Warenhuis heeft zakelijke en sociaal maatschappelijke belangen. Bij elke beslissing en bij elk initiatief wegen we werkgelegenheid, milieu en financiën af. Wil je de werkgelegenheid uitbreiden? Dan moet je een initiatief verzinnen dat financieel haalbaar is en niet of zo min mogelijk belastend is voor het milieu. Wil je meer grondstoffen innemen voor je milieudoelstelling? Hoe ga je dat betalen en hoe richt je de activiteiten zo in dat dit geen extra druk op je medewerkers en leidinggevenden legt?

Het is soms een puzzel en gelukkig hebben we partners die met ons meedenken.

Welke tips heb je voor organisaties die (meer) aan maatschappelijk bewust ondernemen willen doen?

Eerst de droge boodschap: maatschappelijk bewust ondernemen moet. Dat is geen politiek standpunt, dat is wetenschap. We weten hoe slecht het is voor mensen om niet mee te doen in de maatschappij. En we weten dat wij mensen een grote invloed hebben op de aarde en dat dat verantwoordelijkheden met zich meebrengt.

Maar vergeet ‘moeten’ als drijfveer. Maatschappelijk bewust ondernemen heeft merkbare, positieve gevolgen voor je organisatie of bedrijf en de medewerkers. Je hoeft me niet te geloven, maar neem een klein stapje en laat je overtuigen. Zie hoe een werknemer met een arbeidsbeperking de blik van je andere werknemers verruimt en alledaagse akkefietjes relativeert. Zie hoe meer aandacht voor het milieu collega’s motiveert ook thuis kleine stappen te zetten. De kleine, eerste stap die je zet wordt ‘gewoon’ en dan heb je de smaak te pakken. Ik daag je uit!