Benjamin Martens | Libertas Leiden

Wie ben je en wat doe je? 

Benjamin Martens is mijn naam, ik ben 40 jaar oud en woon nu zo’n 14 jaar in Leiden. Ik ben getrouwd met Eliza en heb twee dochters van 8 en 3 jaar oud. Van oorsprong ben ik verpleegkundige, daarna heb ik bedrijfskunde gestudeerd. Ik heb 20 jaar in de Geestelijke Gezondheidszorg gewerkt als verpleegkundige, manager en directeur. Sinds 1 oktober ben ik bestuurder van Libertas Leiden, een prachtige functie waarin ik eindverantwoordelijk ben voor een mooie zorgorganisatie met een échte Leidse identiteit! 

Wat zijn jouw ambities met Libertas Leiden? 

Libertas Leiden laat een aantal roerige jaren achter zich. Het feit dat onze welzijnsmedewerkers over zijn gegaan naar een andere organisatie heeft enorme impact gehad. Ik wil mij nu dus vooral richten op het hier en nu, waar staan we voor, wat is onze basis, en de toekomst. De basis van Libertas Leiden ligt in Leiden, we bieden zorg bij mensen thuis en in onze woon- zorglocaties. Daarnaast participeren wij in de Sociale Wijkteams en zijn we een belangrijke partner voor welzijnsorganisaties en de gemeente. Op deze basis wil ik voortbouwen.  

Libertas Leiden is de vertrouwde zorgpartner voor de Leidse inwoners en een leuke Leidse werkgever in de zorgsector. Vanuit die basis zal de organisatie zich meer richten op de wijken in Leiden, ons zorgaanbod in de wijk en ook mensen vanuit de wijk interesseren voor ons mooie werk. Dat aan elkaar koppelen, dat lijkt mij een mooie ambitie. 

Voor de stad en de zorg- en welzijnaanbieders waarmee we samenwerken wil Libertas Leiden een partner zijn die zich begeeft op het snijvlak van welzijn en zorg. We leveren zorg én participeren in de sociale wijkteams. Dat maakt Libertas Leiden een unieke partner in de ontwikkeling van een beweging als ‘positieve gezondheid’ in de stad Leiden. Een beweging die wat mij betreft juist gaat over het koppelen van welzijn en zorg.  

Op welke manier doen jullie aan maatschappelijk bewust ondernemen? 

Bij alles wat Libertas Leiden doet, ontwikkelt of start, stellen we ons de volgende drie vragen: Hoe levert dit een bijdrage aan een inclusieve samenleving? Wat doet dit met duurzaamheid en klimaat? Hoe kunnen we kansen bieden voor mensen die buiten het arbeidsproces vallen? Het lukt natuurlijk niet altijd om op alle drie de vragen een antwoord te geven wat ook echt bijdraagt op dat thema, maar het feit dat we de vragen stellen maakt ons bewust op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ik zie hier ook echt kansen. Zo denk ik dat er in Leiden nog veel mensen zijn met een afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door een taalbarrière. Ik zou graag willen kijken hoe wij als organisatie bij kunnen dragen om deze mensen in het arbeidsproces te betrekken, bijvoorbeeld door ze als zij- instromer een kans te geven in een van onze woon- zorglocaties.  

Waar ben je trots op als je het over Libertas Leiden hebt? 

Ik ben trots op onze collega’s die iedere dag weer het vele werk verzetten. Ik loop regelmatig mee in de teams en zie wat dit betekent. Het verlenen van zorg is mensenwerk. Dat vergt een bepaalde motivatie, maar ook een manier van omgaan met alle verschillende karakters die je tegenkomt. Dat is zeker niet gemakkelijk.   

Heb je nog een tip of advies voor bedrijven en organisaties in de Leidse regio die meer aan maatschappelijk bewust ondernemen willen doen? 

Als je echt maatschappelijk iets bij wil dragen, kijk dan om je heen in je directe omgeving, lokaal. Daar is al genoeg te doen. Neem contact op met wijkverenigingen of organisaties die actief zijn in de buurt of wijk, zoals Libertas Leiden. We kunnen dan altijd samen kijken hoe je een bijdrage kunt leveren.