Introductie

welkom bij spark

Het nieuwe spark

Wie zijn wij?

Welkom bij het nieuwe SPARK! SPARK is de organisatie voor Maatschappelijk Bewust Ondernemen.

Het SPARK MVO bestuur (maatschappelijk verantwoord ondernemen), MBO71 (maatschappelijk betrokken ondernemen) en Eureka (sociaal verantwoord ondernemen) zijn in 2020 met elkaar in gesprek geweest over een verdergaande samenwerking en versterking van elkaar. Wij zijn er trots op te kunnen melden dat wij vanaf 2021 met deze drie organisaties verdergaan onder de naam SPARK en zo in zijn totaliteit het maatschappelijk bewust ondernemen ondersteunen. Daarmee wordt ons netwerk nog krachtiger, kunnen we nog veel meer bereiken en is onze impact nog groter.

Het nieuwe spark

Wie zijn wij?

Welkom bij het nieuwe SPARK! SPARK is de organisatie voor Maatschappelijk Bewust Ondernemen.

Het SPARK MVO bestuur (maatschappelijk verantwoord ondernemen), MBO71 (maatschappelijk betrokken ondernemen) en Eureka (sociaal verantwoord ondernemen) zijn in 2020 met elkaar in gesprek geweest over een verdergaande samenwerking en versterking van elkaar. Wij zijn er trots op te kunnen melden dat wij vanaf 2021 met deze drie organisaties verdergaan onder de naam SPARK en zo in zijn totaliteit het maatschappelijk bewust ondernemen ondersteunen. Daarmee wordt ons netwerk nog krachtiger, kunnen we nog veel meer bereiken en is onze impact nog groter.

Samen SPARK.Samen sterk.

Het afgelopen jaar heeft MBO71 in SPARK MVO een belangrijke partner gehad. SPARK MVO richt zich op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Denk onder andere aan het plaatsen van mensen op werkervaringsplekken bij bedrijven. We realiseerden ons dat het bundelen van onze krachten zorgde voor een efficiënte aanpak; we hebben immers veel dezelfde contacten, zowel binnen het bedrijfsleven als binnen de maatschappelijke partijen.

MBO71 richt zich op Maatschappelijk Betrokken Ondernemen, denk hierbij aan samenwerking tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties op het gebied van vrijwilligerswerk, kennis delen en middelen delen of doneren. Door de bundeling van onze krachten konden we partijen benaderen voor zowel MVO als voor MBO.

Ondertussen kwamen we ook Eureka tegen, een nieuw initiatief om Sociaal Verantwoord Ondernemen te stimuleren. Ook Eureka focust zich op dezelfde partijen als MBO71 en SPARK MVO. Daarom hebben deze drie partijen besloten om samen verder te gaan onder de naam SPARK en zo alle bedrijven/ondernemers en maatschappelijke organisaties (verenigingen, burger initiatieven, stichtingen) in gezamenlijkheid te benaderen rondom maatschappelijk bewust ondernemen.

Maatschappelijkbewust

Dat is waar SPARK voor staat. Wij geloven in een samenleving waar iedereen een positieve bijdrage aan kan leveren. Wij willen het verschil maken door maatschappelijke en commerciële partijen met elkaar te verbinden en ze te inspireren maatschappelijk bewust te denken en doen. Daarbij richten we ons altijd op het menselijke aspect.

We delen kennis, adviseren en begeleiden werkaanbieders op het gebied van sociaal betrokken ondernemen.

Komende periode laten we zien wat we in 2021 voor en met jullie kunnen betekenen.

Contact

Voor nu vragen we alle gebruikers van MBO71 om hun account aan te houden. Het beursplein van MBO71 wordt voorlopig nog gebruikt in de MBO71 omgeving totdat we hem kunnen integreren in de SPARK omgeving. We kunnen je nu al ondersteunen middels adviezen en matching.

INTERESSE OF VRAGEN? VUL HET FORMULIER IN EN WE NEMEN CONTACT MET JE OP.